• :
  • :
CỔNG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN LẠC - TỈNH HÒA BÌNH
Ngày ban hành:
15/09/2022
Ngày hiệu lực:
15/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/09/2022
Ngày hiệu lực:
08/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/09/2022
Ngày hiệu lực:
08/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/08/2022
Ngày hiệu lực:
29/08/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực