• :
  • :
CỔNG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN LẠC - TỈNH HÒA BÌNH
Ngày ban hành:
23/09/2022
Ngày hiệu lực:
22/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/09/2022
Ngày hiệu lực:
07/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực