• :
 • :
CỔNG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN LẠC - TỈNH HÒA BÌNH
 • Kiều Thị Hồng Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0839981919
  • Email:
   thuy3878@gmail.com
 • Vũ Đức Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0834396307
  • Email:
   duchong.cp@gmail.com
 • Lại Anh Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0975658407
  • Email:
   laianhlong@gmail.com