• :
 • :
CỔNG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN LẠC - TỈNH HÒA BÌNH
 • Lê Quang Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Điện thoại:
   0974317007
  • Email:
   lqhoa.it@hoabinh.edu.vn
 • Bùi Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Điện thoại:
   0838950583
  • Email:
   bphuong105@gmail.com