• :
 • :
CỔNG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN LẠC - TỈNH HÒA BÌNH
 • Hàn Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức
  • Điện thoại:
   0986464816
  • Email:
   quyenktht78@gmail.com
 • Trịnh Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0856301181
  • Email:
   trinhtuan.gd@gmail.com
 • Đinh Xuân Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Điện thoại:
   0912936614
  • Email:
   dxhung.cap@hoabinh.edu.vn
 • Đỗ Hiền Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Điện thoại:
   01295101713
  • Email:
   hienphuonghuongcam@gmail.com