• :
  • :
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 3 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
3. Thủ tục xccccc THỦ TỤC 1: THÀNH LẬP TRƯỜNG THCS CÔNG LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG THCS TƯ THỤC Đã có hiệu lực
1. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục UBND huyện

1.6. Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

THỦ TỤC 1: THÀNH LẬP TRƯỜNG THCS CÔNG LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG THCS TƯ THỤC
THỦ TỤC 1: THÀNH LẬP TRƯỜNG THCS CÔNG LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG THCS TƯ THỤC UBND huyện

6. Cơ quan thực hiện

a) cơ quan/người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện;

b) Cơ quan thực hiện: Phòng GD&ĐT.

THỦ TỤC 1: THÀNH LẬP TRƯỜNG THCS CÔNG LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG THCS TƯ THỤC